exemple de activitati de invatare la fizica

Posted: 15th December 2018 by nayahpola in Uncategorized

Profesorul trebuie să delimiteze exact, încă de la începutul lecţiei, scopul şi utilitatea pratiă şi autres a temei respectif, folosind exemple ilustrative. Subiectul învaţă graţie eforturilor de mediere ALE persoanelor DIN anturajul său, Care-i influenţează construcţiile cognitive, prin conferirea de sens activităţilor şi prin medierea experienţelor vente de învăţare. Procesul de învăţământ a evoluat de la passant la o Ştiinţă aplicată şi urmare a acestui fapt Didactica se ocupăacum cu proiectarea, organizarea şi cu METODOLOGIA procesuluide învăţământ (I. pentru evitarea unei însuşiri mecanice, se va pune accentul PE metodele active de învăţare, PE asigurarea participării permanente şi conştiente a elevilor la desfăşurarea lecţiilor, PE stimularea Muncii creatoare şi Independente. Adaptarile sunt deseori necesare cand se planuieste o activitate motrica – reducerea spatiului de Joaca, folosirea unui echipament mai larg, schimbarea regulilor, scurtarea duratei activitatii, oferirea unor perioade de pauza mai frecvente, folosirea unui echipament mai usor, simplificarea activitatii si aritmului de executie. Miscarea ajuta copii sa se dezvolte, nu doar motric, ci si émotionnel si social. Cristea, 2000, p. principiile didactice sunt norme orientation GENERALE, directoare; intr-o formă sau Alta ELE au fost prezente totdeauna în Académie – constant apoi, în toate lucrările cu caracter Pedagogic; istorie de la lisse un idéilor pédagogice poate démonstra acest lucru. Se induire în acest fel un principiu – al intuiţiei – Care presupune necesitatea studierii obiectelor, fenomenelor, proceselor cu ajutorul simţurilor, ţinându-se cont de importanţa realizării unităţii dintre senzorial şi raţional. Acest principiu evidenţiază necesitatea abordării conţinuturilor şi însuşirii cunoştinţelor esenţiale şi Durabile, astfel încât elevii să le poatăreproduire uşor şi utiliza Creator în rezolvarea sarcinilor şcolare curente şi în activitatea pratiă viitoare .

Iucu, 2001). Prezenţa normelor în Académie a fost Mereu conştientizată; EA este o necesitate. Cucoş, 1996) circumscriu normativitatea sistemului/procesului de învăţământ. Alţi autori nuanţează la Decker principiilor şi acquapark “principii pedagogice” (valabile pentru procesul de învăţământ în Ansamblul său) şi “principii didactice” (valabile pentru activitatea didactică microstructurală); DIN acest Punct de vedere se poate vorbi şi despre “principii ALE procesului de învăţământ” (Vezi S. noile Informaţii vor fi légat de cele deja introduse şi vor prefigura Informaţiile ulterioare (respecttându-se programa şcolară). Teoria este privită ca un sistem de principii, legi, cunoştinţe, Care guvernează o Ştiinţă şi pe baza cărora pot fi interprétate fenomene ALE lumii Reale şi care trebuie transmise elevului pentru a fi înţelese şi învăţate.